Gebiedsontwikkeling wint terrein: zeven redenen waarom dit goed past bij Van Wanrooij

Ons werkveld wordt steeds ruimer. Naast reguliere projectontwikkeling ligt onze focus steeds meer op gebiedsontwikkeling met een eigen grondexploitatie. Tegelijk is gebiedsontwikkeling meer dan een optelsom van enkele projecten ontwikkelen. Er komt veel meer bij dit soort processen kijken. Frank Schoenmakers en Henk van Riel geven zeven redenen waarom integrale gebiedsontwikkeling goed past bij Van Wanrooij.

“Meer dan 30% van onze projecten heeft een meerjarige grondexploitatie, zoals hier in Wijchen”

Frank Schoenmakers, Regiomanager bij Van Wanrooij

1 - We zien kansen voor nieuwe woningbouwlocaties
Door ons uitgebreide netwerk in Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland hebben we goed zicht op nieuwe, potentiële woningbouwlocaties. We kopen op eigen risico en met eigen financiële middelen nieuwe locaties aan met als doel om deze te (her)ontwikkelen tot nieuwe woongebieden. Het aankopen van nieuwe locaties en het winnen van kansrijke prijsvragen stelt ons in staat om onze recente uitbreiding naar Midden- en West-Nederland verder door te zetten. Deze manier van verwerven betekent automatisch dat we steeds actiever worden in gebiedsontwikkelingen met meerjarige grondexploitaties.

2 - We zijn langdurig betrokken
Projecten met een ontwikkeltijd van 5 tot 10 jaar of zelfs een nog langere termijn zijn ons niet vreemd. Samen met andere bouwpartijen, corporaties, beleggers en gemeenten zijn we lang betrokken bij verschillende gebiedsontwikkelingen. Gebiedsontwikkeling staat voor het verbinden van functies, disciplines, partijen, belangen en geldstromen, waarbij voor ons het wonen centraal staat. We zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het totale gebied, inclusief het bouw- en woonrijp maken. Dat heeft als groot voordeel dat we samen met onze partners de gewenste kwaliteit van het totale plan kunnen bepalen. Het samenwerken in een gebiedsontwikkeling met een eigen grondexploitatie zorgt voor een betere relatie tussen de betrokken partijen. We leren elkaars belangen al vroegtijdig te respecteren.

3 - We kunnen en durven risico’s te nemen
Steeds minder gemeenten zitten actief in een grondexploitatie, vanwege het hogere risicoprofiel. Het wordt steeds vaker aan marktpartijen overgelaten. Bij gebiedsontwikkelingen met een eigen grondexploitatie stellen we zelf een begroting op om grondkosten en grondopbrengsten in kaart te brengen. Voordat de bouw daadwerkelijk start moet de aankoop van de grond worden overbrugd en wordt er geïnvesteerd in de voorbereiding en de ruimtelijke ontwikkeling van het plan. Er zit langdurig kapitaal vast in dit soort ontwikkelingen. We zijn bereid én in staat om dit soort voorinvesteringen te doen. We zetten onze expertise in om risico’s te verkleinen, investeringen optimaal te faseren en deze direct te koppelen aan de opbrengsten. Op deze wijze zijn we in staat om kleine en grote gebiedsontwikkelingen op te pakken en te financieren.

4 - We beheersen het totale proces en de samenwerking
Het langdurige proces van verwerving tot en met de onderhoudsperiode vergt veel aandacht en kennis. Daar hebben we door de jaren heen veel ervaring in opgebouwd. Samen met onze partners doorlopen we de exploitatiefase en houden we rekening met alle belangen. Door bij gebiedsontwikkelingen als penvoerder op te treden, zijn we in staat om de verwachtingen waar te kunnen maken. We beheersen de zakelijke kant van de grondexploitatie. Dat is belangrijk om dit soort projecten financieel in de hand te houden.

“Een grondexploitatie is voor ons een middel om te komen tot de realisatie van nieuwe woongebieden”

Henk van Riel, Projectontwikkelaar bij Van Wanrooij

5 - We hebben specialistische kennis in huis
Integrale gebiedsontwikkelingen zijn arbeidsintensief voor alle betrokkenen. Met specialistische kennis in eigen huis zijn we in staat om alle ruimtelijke ordeningsprocedures goed te doorlopen. Soms lopen er wel 15 verschillende vergunningsaanvragen tegelijkertijd. Gebiedsontwikkeling is een integraal proces met een veelheid aan disciplines; van het beheer van gronden tot ontwerp van het plan en van bouw- en woonrijp maken tot de gebiedsmarketing. Deze integrale aanpak is een specialisme geworden binnen Van Wanrooij. Hier zijn we de afgelopen jaren enorm in gegroeid.

6 - We kunnen snel schakelen
Tijdens langlopende projecten hebben we niet alle factoren in eigen hand. Als organisatie moeten we flexibel en creatief zijn bij onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld door de fasering anders aan te pakken, of door slimme financieringsconstructies in te zetten voor de kopers van onze woningen. Zo’n actieve rol, waarin we zelf kunnen sturen, past goed bij Van Wanrooij. Kort op de bal en met daadkracht. Met een actief betrokken directie in stuurgroepen en aandeelhoudersvergaderingen zorgen we voor korte lijnen en snelle besluitvorming.

7 - We zijn specialist in gebiedsmarketing
Een gebiedsontwikkeling begint met ambitie en inspiratie: een onderscheidende identiteit die iets toevoegt aan de stad. ‘Belevingswaarde’ is daarbij essentieel. We benaderen een gebied als een merk. Een sterk merk verkoopt goed. Vanaf het allereerste begin laden we het gebied met positieve associaties (branding), waarbij we het verhaal van de plek vertellen. Wij streven vanaf dat moment naar een optimale klantbeleving. Deze klantreis vertaalt zich richting de aankoop van een huis in een complete digitale belevenis. Dit is een zeer succesvolle specialiteit geworden van Van Wanrooij.

www.huurlingsedam.nl