De bakens verzetten: zorgvuldige en gestructureerde groei met mooie projecten

In Noord-Brabant en Gelderland zijn we al bijna 50 jaar actief. Maar wie denkt dat Van Wanrooij alleen in deze provincies woningen ontwikkelt en bouwt, zit ernaast. De geografische grenzen van onze projecten verschuiven namelijk steeds verder naar het noorden en het westen. Van Papendrecht tot Aalsmeer en van Tholen tot hier in Utrecht Leidsche Rijn, in steeds meer gemeenten is Van Wanrooij actief. Acquisiteur Jean-Paul van Rossem en regiomanager Gerard Klomp leggen uit hoe het werkgebied verruimt.

Grenzen verleggen
Van Wanrooij is al lang niet meer een lokale Brabantse bouwer. De laatste jaren zijn we flink gegroeid met prachtige woningbouwontwikkelingen in Midden en Zuid-Nederland. Gerard legt uit dat we ons werkgebied niet zozeer verleggen, maar verbreden: “Dat heeft een nauwe relatie met de demografische ontwikkeling in Nederland. We houden in de gaten ‘waar het te doen is’ en dat is steeds meer langs de as van Eindhoven tot Amsterdam en van Den Haag tot Nijmegen. Daar is veel aantrekkingskracht tot de steden en juist daar ontstaat de grootste druk op de woningmarkt.”

Acquisitie
Om ook daar voet aan de grond te krijgen werken we op verschillende manieren aan het verwerven van nieuwe woningbouwlocaties. We kopen gronden aan met de juiste bestemming om relatief snel te ontwikkelen en te bouwen, maar kijken vooral ook naar locaties waar we op lange termijn aan gebiedsontwikkelingen kunnen werken. Jean-Paul: “Dat doen we door mee te doen aan kansrijke prijsvragen en selecties. Dit betreft vaak locaties waar een gemeente al de eerste kaders voor heeft bedacht. Of door grond te verwerven op locaties in een gemeente met zicht op nieuwe, planologische ontwikkelingen. Maar we kopen ook vastgoed aan op locaties die we mogelijk in de toekomst tot woongebieden kunnen transformeren.”

“Als we aan prijsvragen meedoen, dan moeten we overal een 10 kunnen scoren”

Jean-Paul van Rossem, Acquisiteur bij Van Wanrooij

Prijsvragen
Aan prijsvragen meedoen is topsport voor Van Wanrooij. Het is arbeidsintensief en we opereren op het hoogste niveau. Gerard: “Als we aan prijsvragen meedoen, dan analyseren we vooraf zorgvuldig de opgave en kijken we of het past bij ons profiel. Beschikbare capaciteit en een overzichtelijk risicoprofiel zijn ook afwegingen die we maken, want we willen een constructieve partner zijn voor gemeenten. Bovendien gaan wij niet voor de korte klap, maar willen we aan projecten werken waarbij we voor een lange periode met gemeenten kunnen samenwerken.”

Verschuiving
Jean-Paul: “We zien dus dat het steeds meer op nieuwe locaties in Nederland te doen is. Daar waar de woningdruk het hoogst is, willen we óók onze bedrijfsdoelstellingen realiseren. Dat is voor ons soms nog op onbekend terrein. Maar met ons goede netwerk en jarenlange ervaring als betrouwbare partner zijn we bij veel gemeenten een graag geziene gast. Dat is in de afgelopen 25 jaar dat ik voor Van Wanrooij werk nooit anders geweest, alleen breidt het zich nu wat verder uit naar nieuwe plekken in het land. Daarbij koesteren we onze bestaande, lange relaties met gemeenten waar we al jaren prettig mee samenwerken.”

“Onze samenwerkingen zijn vrijwel altijd voor de lange termijn”

Gerard Klomp, Regiomanager bij Van Wanrooij

Familiebedrijf
Jean-Paul: “We zijn al sinds de oprichting in 1969 een familiebedrijf. Dat spreekt veel partijen waar we mee samenwerken aan. We hanteren korte lijnen met de beslissers aan tafel. Wij kunnen snel en zorgvuldig besluiten nemen, maar gaan er nooit onvoorzichtig in. We zijn in die zin selectief in wat we wel en niet realistisch achten. Deze manier van werken houdt ons bedrijf op koers. Professioneel, snel, betrouwbaar en met Brabantse gemoedelijkheid. Kortom, aangenaam samenwerken met waardering en begrip voor elkaars wensen en belangen.”

Wacht niet te lang
Jean-Paul: “Gezien de toenemende druk op de woningmarkt adviseren we gemeenten om niet te lang te wachten met plannen maken. Betrek daarin de juiste samenwerkingspartners. Partners zoals Van Wanrooij die risico’s kunnen dragen, de kansen tot uitvoer kunnen brengen, snel kunnen besluiten en langdurig willen samenwerken. Dat is de enige manier om de druk van de ketel te halen. Daar willen wij graag aan meewerken.”

www.thuisinrijnvliet.nl