Directie aan het woord: (bijna) 50 jaar verder

Directie aan het woord: een vooruitblik op 2019

We zijn in Geffen. Tijd voor een gesprek met de directie: John, Clemie en Joris van Wanrooij. Hoe kijken zij terug op het afgelopen jaar? En wat brengt het komende jubileumjaar?

In 2019 viert Van Wanrooij haar 50-jarig jubileum. Terugkijkend, waar zijn jullie het meeste trots op?
John: “In 1969 zijn de grondleggers gestart met een bouwbedrijf en bereikten toen al succes. Wij hebben dat als tweede generatie verder uitgebouwd. De afdeling projectontwikkeling groeit en houdt zich steeds meer bezig met grootschalige gebiedsontwikkelingen.
De showroom in Waardenburg is inmiddels een volwassen onderdeel van ons bedrijf geworden en we hebben beheer van vastgoed als professionele activiteit toegevoegd. Onze focus blijft gericht op het ontwikkelen en bouwen van woningen. Het succesvolle woningconcept Optio passen we op steeds meer projecten toe, waardoor we snel en klantgericht kunnen bouwen. Ook in de digitalisering van het klantproces hebben we grote stappen gezet.”

Clemie: “In de crisisjaren hebben we het bedrijf op sterkte kunnen houden en zijn we onderscheidende elementen gaan introduceren, zoals online marketing, het Warenhuys en het fundament van Optio. We hebben klantbeleving en stenen bij elkaar gebracht. Deze combinatie heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een stijgende ontwikkeling én verkoop van nieuwbouwwoningen.”

“Als we kansen zien dan gaan we er 100% voor. Half werk kennen we niet”

Joris, John en Clemie van Wanrooij

Van Wanrooij is een familiebedrijf. Maakt dat verschil?
Joris: “We hechten als familiebedrijf veel waarde aan samenwerking op de lange termijn. Met onze klanten, onze partners én eigen medewerkers. Zo houden we belangrijke vakkennis en expertise binnen het bedrijf en investeren we in verjonging en vernieuwing. Dat merken onze klanten en relaties zonder meer.”

John: “Van oudsher zijn we sterk maatschappelijk verbonden met de regio. Veel medewerkers komen uit de omgeving. We zijn als directie betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Dat zorgt voor een sterke verbondenheid met het personeel. Dat zit geworteld in de stijl van de familie. We werken actief mee, weten wat er speelt en kunnen daardoor snel schakelen.”

Wat is het geheim van Van Wanrooij?
Clemie: “We zijn continu bezig om onze eigen producten en processen te verbeteren. Met als duidelijk doel om de klantbeleving te verbeteren. We gaan van verkopen naar helpen kopen. Daar blijven we in investeren. Dat kan ook, want we zijn een financieel gezond bedrijf. Of het nou een grondaankoop betreft voor een nieuw project, investering in digitalisering of de uitbreiding van het Warenhuys; als we kansen zien dan gaan we er 100% voor. Half werk kennen we niet.”

Hoe kijken jullie naar de komende jaren?
John: “We kijken positief naar de toekomst. We hebben een goed gevulde portefeuille en een fijne club mensen. Onze klanten willen we bedienen zoals zij bediend willen worden, zowel persoonlijk als digitaal. Achter de schermen zetten we grote stappen in het automatiseren van processen, met als doel om de efficiëntie te waarborgen en meer aandacht aan klanten te geven. Daar ligt de grootste uitdaging voor onze medewerkers. Op het gebied van duurzaam bouwen blijven we vernieuwen om aan de opgave voor de komende jaren te kunnen voldoen.”

Klaar voor de toekomst dus?
John: “Absoluut. We zien dat er een enorme nieuwbouwopgave voor ons ligt. We zijn ervan overtuigd dat wij hier een mooie bijdrage aan kunnen leveren en een geschikte samenwerkingspartner zijn. We zijn bereid om risicodragend te investeren en kijken ernaar uit om mooie woongebieden te ontwikkelen. Dus kom maar op, we gaan de uitdaging graag aan!”