J.P. Coenstraat

Den Bosch

Samenleving in het klein in twee appartementengebouwen
Met woningcorporatie Zayaz uit ’s-Hertogenbosch werken wij al vele jaren vruchtbaar en productief samen. Aan de Jan Pieterszoon Coenstraat en Dirk Hartogstraat heeft dat geleid tot een bijzonder herstructureringsproject. 

Onder regie van Zayaz is hier de bestaande, verouderde woonbebouwing gesloopt. Na de zomervakantie 2017 zijn wij gestart met de bouw van twee identieke, maar gespiegelde woongebouwen met een brede groenstrook ertussen. Galerijen en balkons wisselen elkaar in het straatbeeld af. Elk appartementengebouw telt 36 appartementen van twee of drie kamers in de sociale huursector. Ons flexibele woningconcept Optio ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van dit appartementencomplex, met optimale variatie in maatvoering en indeling.

In de tijden van Jan Pieterszoon Coen en Dirk Hartog gingen de zeeën nogal eens hoog, maar met de realisering van dit bouwplan blijven we gelukkig in rustig en veilig vaarwater. Aan de leefbaarheid en sociale veiligheid is veel aandacht besteed. Van alle kanten is er zicht op de groenstrook tussen de twee woongebouwen. Er zijn ook woningen op de begane grond gesitueerd, dus geen lange rijen met saaie bergingen naast elkaar.

Oud-bewoners van deze straten genieten voorrang bij de woningtoewijzing. De appartementengebouwen zijn bestemd voor een- en tweepersoonshuishoudens, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen. De samenleving in het klein dus, in twee appartementengebouwen.

Kenmerken
 • Aantal woningen
  72 appartementen
 • Opdrachtgever
  • Stichting Zayaz, ’s-Hertogenbosch
 • Stedenbouwkundige
  • Gemeente ’s-Hertogenbosch
 • Architect
  • Van den Hout en Kolen Architecten, Tilburg
 • Realisatie
  • Van Wanrooij Bouwbedrijf
 • Stand van zaken
  • Opgeleverd
 • 's-Hertogenbosch, J.P. Coenstraat.png
 • 03. overzicht vanaf Roggeveenstraat.png
 • 01 binnenterrein.png