Omwonenden van het voormalige Gammaterrein aan de Geiserlaan in Zeist hebben met grote meerderheid De Geiserhof van Van Wanrooij gekozen als beste plan voor de ontwikkeling van het terrein. De komende weken gaat de gemeente met de ontwikkelaar in gesprek om de koopovereenkomst af te ronden. Van Wanrooij werkt het plan, met zeer duurzame nul-op-de-meter woningen, de komende maanden in samenspraak met de omwonenden verder uit. Het biedt ruimte aan 16 sociale huurwoningen en 24 middenhuur woningen.

Van Wanrooij omschrijft het plan Geiserhof, een ontwerp van Marlies Rohmer Architects & Urbanists, als ‘een plek waar je aangenaam kunt wonen, waar je je veilig voelt, waar je kunt ontmoeten en kinderen lekker kunnen spelen. Een hof waar geen auto’s rijden en waar je kunt ontsnappen aan de drukte van de dag. Het uitgangspunt bij de visievorming was de toegevoegde waarde voor de omgeving. Zo zijn privacy voor omwonenden en een veilige leefomgeving belangrijke factoren die worden meegenomen. Ook worden er meer openbare parkeerplaatsen toegevoegd. Zo geeft de Geiserhof een kwaliteitsimpuls aan de omgeving.'

‘In het woongebouw aan de Zuidzijde komen 16 sociale huurappartementenen en 2 middeldure huurappartementen. De overige 22 huurwoningen worden ruime middeldure gezinswoningen van 3 woonlagen met tuin.’ 

Van Wanrooij Projectontwikkeling en de gemeente Zeist zullen de komende periode gebruiken om het gekozen bouwplan verder uit te werken en nadere samenwerkingsafspraken te maken.

Wat vooraf ging
Eind 2017 zijn alle omwonenden van het terrein uitgenodigd om mee te denken over de uitgangspunten voor woningbouw op het terrein. Eerder al had de gemeenteraad op hoofdlijnen een aantal kaders vastgesteld. In de daarop volgende maanden heeft een klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en deskundigen, de uitgangspunten voor herontwikkeling uitgewerkt. Die zijn in maart 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Vervolgens ging een selectiecommissie, waarin ook twee inwoners uit de klankbordgroep, aan de slag. Zij maakten een selectieleidraad, op basis waarvan ontwikkelaars konden inschrijven. Dat leverde vijftien inzendingen op. In juli 2018 bracht de selectiecommissie dat terug naar drie plannen, die het meest voldeden aan de uitgangspunten. Die drie plannen zijn op 17 september gepresenteerd en op 24 september in een stemming voorgelegd aan alle omwonenden.

  • 180629 Vogelvlucht met dakramen.jpg
  • 180626 In het Geiserhof.jpg (1)
  • Verkaveling Van Wanrooij.jpg
  • 180626 Woongebouw.jpg