Impuls voor de leefbaarheid in kleine kernen

Naast projecten in grote steden schuwen wij als Van Wanrooij projecten in kleine dorpen niet. Dit bewijzen we onder meer in de gemeente Bergeijk waar onze projecten een waardevolle impuls leveren aan de kerkdorpen ’t Loo en Weebosch. Deze kerkdorpen zijn met respectievelijk 1500 inwoners (’t Loo) en 680 inwoners (Weebosch) de kleinste kernen van de gemeente Bergeijk. Onze nieuwbouwplannen ‘Even Buiten’ en ‘Kapelledries fase 2’ zorgen voor nieuwe elan in deze dorpen, dat voor behoud van het voorzieningenniveau en verenigingsleven zeer gewenst is.

Kapelledries fase 2 - Weebosch
In het project Kapelledries hebben we 5 koopwoningen en 3 bouwkavels op de markt gebracht. De interesse in dit project was overweldigend! Een duidelijk signaal dat men graag woont op de Weebosch en dat projecten in deze kleine kernen mogelijk zijn. In januari sloot Van Wanrooij met woningcorporatie Wooninc. een overeenkomst voor de realisatie van nog eens 6 sociale huurwoningen. Totaal verrijzen het komende jaar dus 14 nieuwe woningen op de Weebosch.

Archeologisch onderzoek dat in onze opdracht is uitgevoerd heeft bovendien duidelijk gemaakt dat het in een ver verleden al goed toeven was op de Weebosch. Er zijn sporen van bebouwing gevonden die vermoedelijk dateren uit de IJzertijd, dat is maar liefst 500 jaar voor Christus!

 

Even Buiten – ‘t Loo
Net even buiten Bergeijk ligt kerkdorp ’t Loo. Vanaf 2010 breiden we dit kerkdorp gestaag uit met nieuw woningaanbod in ons project ‘Even Buiten’. We hebben verdeeld over meerdere fasen tot heden al bijna 100 woningen mogen verkopen op ’t Loo. Ook nu zijn woningen in aanbouw, en we zijn hier nog lang niet uitgekeken. Dit voorjaar brengen we weer een nieuwe fase in de verkoop, inmiddels de 6e fase van Even Buiten.

Samenwerking met lokale partners
Bij de realisatie van onze woningen zoeken we veelal samenwerking met lokale partners. De woningen op de Weebosch worden gerealiseerd door Borrenbergs Bouwbedrijf uit de gemeente Bergeijk. De woningen op ‘t Loo worden gerealiseerd door Bouwbedrijf Van Montfort, eveneens gevestigd in de gemeente Bergeijk. Ook hiermee draagt Van Wanrooij bij aan de lokale werkgelegenheid. Wij wensen de bouwers heel veel succes met de realisatie!