'Op vertrouwen kun je bouwen'

Als belegger is Bouwinvest wel wat gewend bij het aankopen van nieuwbouwprojecten. Maar 300 woningen, verspreid over tien projecten in Noord-Brabant en Utrecht, is geen dagelijkse kost. De samenwerking met Van Wanrooij kwam tot stand door een belangrijke basis: vertrouwen. Maar hoe kwam dat vertrouwen tot stand? Willem Helsloot van Bouwinvest en Helgo Borgers van Van Wanrooij met elkaar in gesprek over de intensieve samenwerking.

We zijn in de Utrechtse Geuzenwijk bij het project Van der Marckhof. Eén van de projecten die inmiddels is opgeleverd voor Bouwinvest. Bij de start van de samenwerking waren de projecten in verschillende stadia van ontwikkeling. De één was al in aanbouw, de ander nog in bestemmingsplanprocedure. “Het was rijp en groen. Maar de spreiding in tijd was tegelijk heel interessant voor ons”, zegt Willem.

Waarom maakten jullie afspraken voor tien projecten in één keer?
Helgo: “Als familiebedrijf zijn we altijd op zoek naar flexibele spreiding van afzet in de markt. Meerdere projecten in één keer verkopen biedt ons zekerheid. Zo verdelen we de risico’s in tijd en investering.” Voor Bouwinvest ging het vooral om de spreiding in Nederland. “We willen naast onze thuismarkt Amsterdam meer investeren in Utrecht en Noord-Brabant”, vertelt Willem. “Van Wanrooij heeft daar een hele sterke positie. Dat kwam dus perfect uit. En één deal doen is veel efficiënter dan met tien verschillende partijen afspraken maken. Er zaten projecten bij die we graag wilden hebben, zoals hier in Utrecht. Maar ook locaties vlakbij de grote steden. Vlijmen stond bijvoorbeeld niet op ‘ons lijstje’, maar vanuit daar ben je heel snel in de binnenstad van Den Bosch. Een prachtige locatie.”

Wat was de sleutel in deze samenwerking?
“Vertrouwen”, zeggen Willem en Helgo tegelijk. “Dat ontstaat door goed gedrag. In de verkenningsfase werden afspraken al direct nagekomen. Dat klinkt logisch, maar dat is in onze wereld wel eens anders”, zegt Willem. “En we houden elkaar niet aan het lijntje”, vult Helgo aan. “Vóór de bouwvak wilden we zeven contracten getekend hebben en een aantal grondposities transporteren. We hadden een kleine twee maanden om dat voor elkaar te krijgen. En dat is gelukt, omdat we snel besluiten konden nemen.” Willem spreekt die mentaliteit aan. “Dat komen we maar weinig tegen in de markt. De staat van dienst van Van Wanrooij en de manier van werken gaven ons vooraf al een bepaald vertrouwen. Als er dan ook wordt geleverd naar onze eisen, dan weet je dat het goed komt.”

'Als familiebedrijf zijn we altijd op zoek naar flexibele spreiding van afzet in de markt'

Helgo

Kun je een voorbeeld geven van die eisen?
Willem: “Dat zit vooral in de kwaliteitseisen die wij stellen aan de afwerking van de woningen. Omdat Van Wanrooij zelf ook een beleggingstak heeft, ligt die lat standaard al hoog. Zij kennen de technische kwaliteiten waar huurwoningen in het middeldure segment aan moeten voldoen. We toetsen die eisen maandelijks in een kwaliteitsoverleg tussen Bouwinvest, Van Wanrooij, de beheerder en de verschillende aannemers. Na de turnkey oplevering hebben wij de woningen nog lang in beheer, dus wij willen zo min mogelijk ‘gedoe’ tijdens de exploitatiefase. Onze eisen voor de beheerperiode passen perfect bij het hoge kwaliteitsniveau van Van Wanrooij met het OPTIO-concept.”

Als jullie het nog een keer over mogen doen, wat zou je dan veranderen?
“Nou, ik heb eigenlijk niet iets wat we beter kunnen doen”, zegt Willem. “We hadden met korte lijntjes al snel een modus gevonden in onze werkwijze. Het ging snel, heel natuurlijk en we konden alles naar elkaar uitspreken. Het was een bewerkelijke, maar tegelijk ook een geoliede samenwerking. Wij wisten precies wat we wilden en Van Wanrooij kon het leveren met conceptmatige woningbouw. Samen hebben we een warm nest gecreëerd. Dat houden we vol tot ons laatste jong is uitgevlogen.”

Van der Marckhof, Utrecht
In de Utrechtse Geuzenwijk ontwikkelde Van Wanrooij 58 eengezinswoningen in de solide bouwstijl van Dudok. Van de ruime woningen (met een oppervlakte van 122 tot 172 m2) zijn er 46 afgenomen door Bouwinvest voor de vrije sector huur en 12 door woningcorporatie Mitros voor de sociale huur.

De samenwerking met Bouwinvest in het kort
Op de PROVADA 2017 tekenden Van Wanrooij Projectontwikkeling en Bouwinvest Residential Fund een raamovereenkomst voor ruim 300 nieuwbouwwoningen. Het gaat om in totaal 10 projecten, gesitueerd rond Utrecht, Breda, Den Bosch en Eindhoven. Het merendeel is inmiddels opgeleverd.