Een nieuwe woonwijk, onze zorg

De huidige locatie van ziekenhuis Tergooi in Hilversum transformeert de komende jaren van zorglocatie naar een nieuwe woonwijk met zo’n 300 woningen. Van Wanrooij had het beste voorstel en gaat met de wijk aan de slag. Samen met adviseur Dieric Elders blikken we terug op het proces en kijken we alvast vooruit.

1. We staan hier bij een ziekenhuis dat nog volledig operationeel is. Hoe rijmt dat met de bouw van 300 nieuwe woningen?
Dieric: “De huidige locaties van Tergooi in Blaricum en Hilversum worden samengevoegd in een compact, nieuw ziekenhuis. Dat wordt hier momenteel naast het bestaande ziekenhuis gebouwd. De nieuwe woningen worden in fases gerealiseerd, verspreid over een periode van circa zes jaar. Als de nieuwe parkeergarage van het ziekenhuis gereed is, komt als eerste het grote parkeerterrein vrij. Dat is ongeveer de helft van het nieuwe woongebied.”

Marc: “Over een jaar of vijf starten we met de tweede fase. Dat kan pas als het nieuwe ziekenhuis klaar is en de oude panden zijn gesloopt. Tot die tijd blijft het ziekenhuis gewoon operationeel. Terwijl wij de eerste fase realiseren, kunnen we de plannen voor de volgende fase verder uitwerken. Die continuïteit maakt deze locatie zo interessant.”

2. Waarom is ervoor gekozen om nu al een deel van de grond te verkopen?

Dieric: “Voor het ziekenhuis is het heel belangrijk dat we in Van Wanrooij een onvoorwaardelijke partner hebben gevonden, omdat de bouwtermijnen van het nieuwe ziekenhuis uit de verkoop van de grond worden betaald. Komende vijf jaar ‘huurt’ het ziekenhuis als het ware de locatie van Van Wanrooij, maar wordt al het dagelijks beheer en onderhoud gewoon zelf geregeld.”

Marc: “Ander groot voordeel is dat we nu al kunnen starten met de planvorming. We hoeven niet vijf jaar te wachten voordat het ziekenhuis een keer gesloopt wordt. Zodra we de eerste fase gaan bouwen, kunnen we de tweede fase al gaan voorbereiden. Zo houden we het tempo erin. Dat is alleen maar goed, want de druk op de woningmarkt in Hilversum is groot.”

3. Met welke uitgangspunten gaan jullie de wijk vormgeven?

Dieric: “We hebben veel voorbereidend werk gedaan. Zo was tijdens de tenderfase voor alle geïnteresseerde marktpartijen exact duidelijk wat hier wel en niet kon. Een groot deel van de studies, die normaal door de projectontwikkelaar zelf worden uitgevoerd, hadden we al gedaan. Denk aan een geluidsonderzoek, bodemonderzoek, kabels en leidingen, een mogelijke stedenbouwkundige invulling en een bomeninventarisatie.

Er moeten 300 woningen komen in verschillende segmenten, met een hoofdrol voor de middenhuur. Door dat van tevoren goed mee te geven, kun je een vliegende start maken.”

“Als er vertrouwen is en de ambities zijn wederzijds, dan is een keuze snel gemaakt”

Dieric Elders,werkt bij Elders Consultancy als Adviseur

4. Binnen een half jaar was er een marktpartij gekozen. Wat verklaart die snelheid?

Dieric: “De spelregels waren vrij strikt en daarmee hebben we al een soort ‘voorselectie’ gedaan. We hebben ons vanuit Tergooi gefocust op de essentie: de opgave moet commercieel interessant zijn voor een marktpartij, wij moeten als ziekenhuis operationeel kunnen blijven en de randvoorwaarden en opbrengsten moeten voor ons in orde zijn. Er kwamen elf biedingen binnen van ontwikkelaars en institutionele beleggers.

De beste bieders gingen een tweede ronde in. Vanaf toen ging het heel snel. Van Wanrooij stelde zich open op en kwam bij gesprekken met de juiste vragen. Daar hou ik wel van. Dat heeft ervoor gezorgd dat er een goed plan en een goed bod op tafel kwam te liggen. Het voelde vertrouwd en de gezamenlijke ambities klopten. De keuze was toen snel gemaakt.”

Bovenstaand appartementsgebouw is gerealiseerd door Hugenholtz Property Group Naarden

5. Waarom is dit voor Van Wanrooij een interessant project?

Marc: “Eigenlijk om een paar redenen. Zo is bijvoorbeeld het bestemmingsplan onherroepelijk. Je hebt 100% zekerheid dat je hier zo’n 300 woningen kunt gaan bouwen. Andere reden is dat de druk op de woningmarkt in Hilversum gigantisch is. Met name in de middenhuur. Dus daar gaan we veel woningen voor bouwen. Daarnaast is het een hele uitdagende opgave in een regio waar we ons nadrukkelijker willen profileren. De omliggende natuur en de uitfasering van het ziekenhuis geven het plan iets extra’s.”

Wouter: “De ligging van de locatie met landgoed Monnikenberg voor de deur is fantastisch. Dat gaat de wijk extra kwaliteit geven. Met dit project willen we onze expertise als gebiedsontwikkelaar laten zien in deze regio. In Hilversum zijn we vanuit het verleden al bekend en er staat hier op de woningmarkt de komende jaren nog veel te gebeuren.”

6. Hoe zien de ideeën voor de nieuwe wijk er ongeveer uit?

Wouter: “De nieuwe woningen komen op een stuk grond van ongeveer vijf hectare. De hele locatie met het nieuwe ziekenhuis is ongeveer veertien hectare groot. Tussen de wijk en het ziekenhuis wordt door Tergooi een landschappelijke zone ontwikkeld, waar wij een horecapaviljoen naast kunnen ontwikkelen. Deze groenzone fungeert als een natuurlijke overgang en is een heerlijke plek om te wandelen en te spelen.” Marc: “De wijk krijgt een natuurlijke opzet, passend bij de omgeving. Er komt veel variatie in woningtypen; van compacte appartementen tot tweekappers en luxe appartementen in urban villa’s aan de groene randen. In de sociale huur, middenhuur en koop. We kijken ook naar mogelijkheden om zorgwoningen te integreren in de plannen. Er is straks voor ieder wat wils en dat is een belangrijke kwaliteit van het plan.”

Dieric: “Ik heb er veel vertrouwen in dat het een hele mooie wijk gaat worden, met een hoogwaardige leefomgeving. De woningen die nu al naast de nieuwe ziekenhuislocatie worden gebouwd hebben een prachtig ontwerp, mooie materialen en passen in het landschap. Het plan van Van Wanrooij gaat daarop aansluiten. Sterker nog, ik denk dat het de beeldkwaliteit zelfs gaat versterken. Die ambitie straalt Van Wanrooij gewoon uit.”

De locatie

Pal naast de natuur van landgoed Monnikenberg wordt op de huidige locatie van ziekenhuis Tergooi in Hilversum een nieuwe wijk gebouwd met 300 woningen. Begin 2023 wordt gestart met de eerste fase. De tweede fase staat gepland voor medio 2025, zodra het nieuwe ziekenhuis voor Tergooi gereed is.