4 perspectieven op de klimaatadaptieve wijk

Hoe vanzelfsprekend is het om bij een nieuwe woonwijk rekening te houden met klimaatverandering? Gemeente Boxtel, Waterschap De Dommel, CroonenBuro5 en Van Wanrooij geven hun perspectief op klimaatadaptatie in de gebiedsontwikkeling ‘Heem van Selis’ in Boxtel.

Perspectief 1: gemeente
“Klimaatadaptief betekent dat we hier in Boxtel de nieuwe wijk dusdanig inrichten dat het beter bestand is tegen klimaatveranderingen zoals extreme regelval, droogte en hitte. Vanuit de gemeente zijn daar vooraf uitgangspunten voor opgesteld die we ook haalbaar achten. Dat gaat echt verder dan even een standaard weg aanleggen en woningen bouwen. Er komen hier straks meer dan 450 gezinnen te wonen, die allemaal hun ogen gericht hebben op de toekomst.

Die toekomst vullen wij deels in door de wijk zo aantrekkelijk, groen en klimaatbestendig mogelijk te maken. Het vraagt van alle partijen om buiten hun eigen scope te denken; vanuit een totaalsysteem. Ik merk dat alle partijen deze motivatie delen en daarom komt de klimaatbestendige wijk hier ook echt van de grond.”

Perspectief 1: gemeente

Femke Pos,werkt bij Gemeente Boxtel als Projectleider

Perspectief 2: waterschap
“Voor ons is dit letterlijk en figuurlijk een project in onze achtertuin. Tientallen collega’s lopen dagelijks hun lunchrondje door dit gebied. Hoog water, maar ook droogte zijn vraagstukken die goed zijn verwerkt in het plan. Bij een hevige regenbui hanteren we de volgende regels: water eerst vasthouden bij de woning, daarna bergen in de wadi’s en dan pas afvoeren richting de omliggende sloten of de Dommel. Pas daarna komt het riool in beeld.

We willen regenwater zo lang mogelijk in de wijk vasthouden en langzaam laten infiltreren in de bodem. Dat voorkomt uitdroging in hete zomers en daarmee blijft de grondwaterstand op peil. Door water zichtbaar te maken in de wijk, gaan bewoners er ook bewuster mee om. Het wordt onderdeel van de leefomgeving. Het beekdal van de Dommel is een cadeautje voor de bewoners. Met de komst van de wijk worden ook de landschappelijke kwaliteiten aangepakt. Mensen kunnen hier genieten van de natuur en er is ruimte om te spelen en te ravotten. Hier versterken rood, groen en blauw elkaar en dat vind ik zo mooi aan deze wijk.”

Perspectief 2: waterschap

Dirk van der Burgt,werkt bij Waterschap De Dommel als Planvormer stedelijk gebied

Perspectief 3: stedenbouw
“Als stedenbouwer denk ik vanuit een totale wijk. Met balans tussen water, natuur en bebouwing. Hier komt een wijk voor de komende generatie. Dat betekent automatisch dat je verder moet kijken dan de komende paar jaar. In het plan zorg ik voor voldoende kwalitatieve ruimte en een groene opzet. De laan door de wijk vormt een stevige lijn die te behouden groenelementen verbindt en zichtbaar maakt. De wijk ligt net wat hoger dan het Dommeldal, waardoor je vanuit de straat zicht hebt op de natuur. Ecologie en water zijn zichtbaar in het straatbeeld. Bestaande bomen proberen we zoveel mogelijk te behouden.

We hebben met veel zaken rekening gehouden, maar uiteindelijk gaat het er ook om hoe de bewoners de wijk gaan gebruiken. Ik hoop oprecht dat bewoners de klimaatadaptieve visie zullen omarmen, anders gaan nadenken over hun wijk en dat weer doorvertalen in de inrichting van hun eigen tuin. Want ook de tuinen zijn onderdeel van het hele systeem.”

Perspectief 3: stedenbouw

Remond Baselmans,werkt bij CroonenBuro5 als Stedenbouwkundige

Perspectief 4: ontwikkelaar
“Toen ik hier voor het eerst rondliep, vielen mij direct de landschappelijke kwaliteiten op. Het heeft de charme van het historische buurtschap Selissen, met een open landschap met diverse mooie bomen en het ligt aan het fraaie Dommeldal. Daarmee wist ik ook gelijk dat het geen eenvoudige opgave zou worden. Want niet alleen water speelt een rol, ook ecologie. In het plan komt veel ruimte voor de dassen die direct naast de woonwijk wonen. We leggen ecologische verbindingen aan en zorgen we dat ook kleine zoogdieren, vogels en insecten zich hier thuis kunnen voelen. Dat betekent bijvoorbeeld nestkasten verwerken, nadenken over het type groen waar dieren op af komen, bewoners helpen om hun tuin groen in te richten en standaard een regenton plaatsen. Dat vraagt om een breed perspectief. Dan merk je dat het fijn is dat er veel expertise in het team zit. We dagen elkaar uit om de wijk klimaatadaptief, natuurinclusief, aantrekkelijk maar ook haalbaar te maken. Het gaat er uiteindelijk ook om dat bewoners hier straks prettig en betaalbaar kunnen wonen. In een groen en dorps karakter, met mooi ontworpen comfortabele huizen in een fijne straat. Ook daar besteden we veel aandacht aan.”

Perspectief 4: ontwikkelaar

Marc van Roekel,werkt bij Van Wanrooij als Projectontwikkelaar

Heem van Selis

Aan de noordrand van Boxtel, tussen de Bosscheweg, de A2 en de Dommel komt Heem van Selis. Een klimaatadaptieve wijk met circa 465 woningen.

Zo doe je dat: 10 oplossingen voor een klimaatadaptieve wijk

1. Grastegels op parkeerplaatsen
Zorgt voor een groene aanblik en betere infiltratie

2. Bufferzone voor hoog water
Zorgt dat De Dommel bij hoogwater kan overlopen

3. Wadi’s
Zorgt dat hemelwater zichtbaar in de wijk blijft

4. Bloemenmengsels
Zorgt voor diversiteit in de berm en insecten

5. Regenton bij ieder huis
Zorgt voor wateropslag bij de huizen

6. Verbindingszone voor de das
Zorgt voor een natuurlijk leefgebied

7. Nestkasten voor vogels
Zorgt dat vogels hier ook komen wonen

8. Bestaande bomen behouden
Zorgt voor een organische inpassing

9. Waterbassin tuincentrum
Zorgt dat planten bewaterd worden met hemelwater

10. Puin opnieuw inzetten
Zorgt dat sloopafval wordt hergebruikt in de wegen