Een betaalbare woning die past als een jas

Nederland heeft een tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen. Hoge bouwkosten, dure bouwgrond, milieueisen en schaarste zijn daar grotendeels debet aan. De gewenste doorstroming in de woningmarkt komt onvoldoende op gang. Dat moet anders. Dus ontwikkelden we binnen een maand(!) een passende oplossing vanuit ons OPTIO concept.

Voor veel mensen is het kopen van een huis onbereikbaar geworden. De gemiddelde verkoopprijs van onze nieuwbouwwoning bedroeg in 2019 bijna €400.000 V.O.N. Dit is voor velen niet betaalbaar. En dan hebben we het vooral over starters, mensen met maximaal een modaal inkomen, alleenstaanden en gescheiden ouders met kinderen. We zien dat ook in de sociale huursector terug. Corporaties kunnen het investeringsniveau moeilijk overbruggen. Mede door de verhuurdersheffing is hun financiële slagkracht beperkt. Het is bijzonder lastig om nog betaalbare woningen voor de doelgroep van één- en tweepersoonshuishoudens en éénoudergezinnen te bouwen, te kopen of te (ver)huren.

Weglaten en nog eens weglaten
We willen aan deze maatschappelijke opgave invulling geven. Het liefst zo snel mogelijk. Binnen een maand hebben we een betaalbare woning ontwikkeld, die we onder de €200.000 V.O.N. kunnen aanbieden! Voor de koop- én huurmarkt. Hoe? Door alles weg te laten wat een woning duur maakt. Starters hebben bijvoorbeeld geen drie volwaardige slaapkamers nodig of een dakkapel. Een ruime badkamer is ook niet altijd noodzakelijk. Qua oppervlakte hebben we de woningen kleiner gemaakt door onder meer de beukmaat te versmallen. In de basis heeft de betaalbare woning een volledig woonprogramma met twee slaapkamers, een compacte doucheruimte en een goede afwerking. Verder moest deze aan een aantal uitgangspunten voldoen:

1: Stichtingskosten omlaag
Hoe kunnen we de bouwkosten, ontwerpkosten en adviseurskosten tot ongeveer de helft minimaliseren? Door strikt uit te gaan van standaard detaillering, plattegronden en afwerking. Dat bespaart enorm in de stichtingskosten. We hebben een kant-en-klaar product ontwikkeld dat we repeterend uit kunnen voeren. Een geoptimaliseerde versie in vier varianten. De woningen kunnen
uiteindelijk door onszelf én door andere aannemers gebouwd worden.

2: OPTIO-concept als basis
Met dit woningconcept hebben we al meer dan 7.000 woningen gebouwd. Binnen een maand zijn een aantal nieuwe varianten volledig uitgewerkt door onze OPTIO specialisten. Van inkoop, modelleurs, calculatie tot technische ontwikkeling. Omdat we alle disciplines in huis hebben, versnelt dat het proces. Bovendien werken we met vaste partners. Door de jarenlange
samenwerking konden we in zo’n korte tijd een dergelijk product ontwikkelen.

3: Inpassen in onze huidige projecten
We ontwikkelen vaak projecten met een mix van koop en huur. Goedkoop en duur door elkaar. ‘De betaalbare woning’ past daar perfect in. We horen vaak dat na de eerste eigenaar een betaalbare woning niet meer terugkomt op de startersmarkt. Door de basis beperkt te houden, blijft het te allen tijde een betaalbare woning. Wij willen leefbare wijken maken met mogelijkheden om door te stromen in de buurt waar mensen al wonen. Het concept is nog maar pasgeboren, maar de eerste betaalbare woningen passen we al toe in onze projecten.

4: BENG-proof
De woningen zijn ‘bijna energieneutraal’ (BENG) ontwikkeld en voldoen aan de nieuwe eisen per juli 2020. BENG legt een norm op voor het maximale energieverbruik per woning. De woningen worden full-electric uitgevoerd. We combineren een bovengemiddelde isolatie met optimale kierdichting en een slimme warmtepomp. De woningen zijn zó energiezuinig, dat zelfs zonder pvpanelen aan de BENG-norm wordt voldaan. We bieden pv-panelen dan ook als optie(pakket) aan.

5: Woning opplussen
Onze klanten kopen straks een volledige woning. Afwerking en inrichting kunnen zij zelf bepalen. Maar we bieden ook een ‘woonklaar pakket’ aan. Denk daarbij aan een complete keuken,
wand- en vloerafwerking en pv-panelen om de energielasten te verlagen. Met een uniform pakket kunnen we dit voordelig aanbieden. Ook dat verbetert de betaalbaarheid.

6: Grond betaalbaar maken
De woningen kunnen ook met Duokoop worden aangeboden. Daarmee koop je een huis en wordt de grond in erfpacht uitgegeven. Hierdoor worden de woningen nog beter betaalbaar en de maandlasten (nog) lager. Dat is gunstiger dan wanneer je de grond in eigendom hebt. Dat hebben we al bij meerdere projecten met succes toegepast. Duokoop kan het laatste zetje zijn om de woningen financieel bereikbaar te maken voor deze specifieke doelgroep(en).