Raadhuys: Geffens nieuwe dorpshart

Het centrum van ons eigen dorp Geffen wordt vernieuwd. Een uitgelezen kans om te laten zien wat we als ontwikkelaar en bouwer in huis hebben. Het resultaat is een dorpshart met een menselijke maat, dat breed gedragen wordt door de inwoners. Een terug- en vooruitblik met de gemeente Oss en de Dorpsraad.

Door een fusie tussen de gemeente Maasdonk en de gemeente Oss in 2015 verloor het gemeentehuis in Geffen zijn functie op het dorpsplein. “Het leegstaande gebouw zorgde voor een wat droevig beeld op het dorpsplein”, zegt Anne. “Ondanks dat de scouting en Gilde Geffen het gebouw nog jaren als tijdelijk onderkomen hebben gebruikt, is de gezelligheid van een bruisend dorpsplein ver te zoeken. Daarom werd het tijd voor nieuwe plannen.”

Samen met de gemeente heeft de Dorpsraad in 2016 een zogenaamde voorzieningenkaart opgesteld. Waar is behoefte aan? Wat is er al? Op die vragen gaven de Geffenaren een eenduidig antwoord: ‘We willen een  levendig dorpsplein’. Tonny: “Een plek waar wonen, werken en ontmoeten samenkomen. Ons advies was ook om de inrichting van het dorpsplein gelijk mee te nemen in de planvorming, want dat is de plek waar het straks gebeurt. Ik ben super trots dat er gehoor is gegeven aan veel van onze wensen.”

Bewoners betrekken
“Belangrijk uitgangspunt van de gemeente was om de inwoners bij de planvorming te betrekken. Zij weten als geen ander waar het nieuwe centrumplan aan moet voldoen”, vertelt Anne. “Alles wat er binnen het dorp leeft, hebben we vertaald naar verschillende schetsplannen. Inwoners konden aangeven wat hen wel en niet aansprak. De uitkomsten zijn in 2019 verwerkt in een ontwikkelperspectief. Dat document was de basis voor verschillende marktpartijen om een nieuw dorpshart voor Geffen te bedenken.”

Menselijke maat
Uiteindelijk is er door de beoordelingscommissie en de inwoners van Geffen gekozen voor het plan
van Van Wanrooij. Tonny: “Omdat het plan het best aansloot bij de wensen van de inwoners. Met het minst aantal woningen, maar met de meeste kwaliteit. Het wordt echt een plek waar je elkaar wilt ontmoeten.” Anne vult aan: “Het oogt bescheiden en dat is heel knap gedaan. De voordeuren van de grondgebonden woningen grenzen aan het plein. Dat draagt ook bij aan de levendigheid en de sociale cohesie. Centraal in het plan komt een echte blikvanger. Een alzijdig gebouw met ruimte voor acht appartementen en een lunchroom. Dat ook een horecafunctie wordt toegevoegd was voor ons een groot pluspunt.”

Het plan bestaat uit twee bouwblokken, maar samen vormt het één geheel. “Hierbij is goed naar de directe omgeving gekeken”, zegt Mathijs. “De kracht van ons plan is dat we de maat en de schaal van Geffen hebben behouden. Door maar acht grondgebonden woningen en acht appartementen toe te voegen, houden we het dorpse karakter in stand. Daarmee hebben we ook gehoor gegeven aan de wens van omwonenden om de privacy en inkijk goed in de gaten te houden.”

Raadhuys
In het ontwerp is een knipoog gemaakt naar het oude raadhuis van Geffen. “Dat is niet het gemeentehuis dat er nu nog staat hoor”, zegt Laurent, “maar dat was het gebouw dat voor die tijd dienstdeed als gemeentehuis. Vroeger heette dat het raadhuis. De architect heeft een aantal details zoals de ornamenten op het dak afgeleid van dit oude gebouw. En dat bracht ons gelijk op het idee om het project ‘Raadhuys’ te noemen. Veel Geffenaren hebben daar direct een associatie bij.”

Inrichting dorpsplein
De inrichting van het dorpsplein was geen onderdeel van de prijsvraag, maar het is wel een belangrijk aandachtspunt. “De huidige doorgaande weg splitst het plein in twee delen”, vertelt Tonny. “Dat moet echt anders. Ook de huidige kiosk was onderwerp van gesprek. Dit stukje historie blijft uiteindelijk behouden.” Verder moet er ruimte blijven om te kunnen parkeren. “Dat is belangrijk voor de winkels”, vertelt Anne. “Maar ook het groen, de hoogteverschillen en ruimte voor evenementen zijn aandachtspunten. De inrichting moet aansluiten op de nieuwe bebouwing. Ook hier betrekken we weer omwonenden en belanghebbenden.

Kloppend hart
Omdat de Geffenaren veel inspraak hebben gehad, wordt het plan breed gedragen. “Iedereen heeft de kans gehad om zijn mening te geven”, zegt Tonny. “Daardoor is er veel enthousiasme voor het plan. Het klopt gewoon. Ik hoop echt dat het hier in 2025 volop bruist. Mooi in het centrum, met jong en oud door elkaar. Dat zou ik prachtig vinden. Bij die gedachte gaat mijn Geffense hart echt even sneller kloppen.”

Over Raadhuys

Het oude gemeentehuis in Geffen krijgt een nieuwe invulling: acht appartementen, acht grondgebonden woningen en een lunchroom met terras, grenzend aan het plein. De projectnaam werd met een knipoog naar vroeger omgedoopt naar ‘Raadhuys’. Als Geffense ontwikkelaar zijn wij erg trots om dit plan in in ons eigen dorp te mogen realiseren.