Aan de kwaliteit is nooit getornd

In Beneden-Leeuwen wordt samen met Woonstichting De Kernen al 12 jaar gewerkt aan de gebiedsontwikkeling Het Leeuwse Veld. Het project heeft een crisis en hoogtijdagen meegemaakt, maar aan de kwaliteit is nooit getornd. Een gesprek met twee pioniers.

‘ We hebben geïnvesteerd in architectuur en stedenbouw’

Joffrey

Pionieren in het zuiden
Woningbouw ontwikkelen aan de zuidkant van Beneden-Leeuwen. Marco weet nog goed dat niet iedereen even enthousiast was over dat idee. “In 2012 begonnen we midden in de crisis met de eerste woningen. We haalden alles uit de kast om een goede start te maken. Het waren de eerste woningen aan de andere kant van de provinciale weg. Met 15 huurwoningen maakten we een eerste start. We kozen voor een bijzondere architectuur in de vorm van een grote woonboerderij en twee rijen woningen als zijnde de schuren. Dat was een succes en we zijn direct opgeschaald naar meer dan 40 woningen. Dat was niet slecht voor die tijd.”

Kwaliteit van een dorp
In 2023 moet Het Leeuwse Veld gereed zijn. “Dan hebben meer dan 400 woningen toegevoegd aan het dorp”, zegt Joffrey. “De tiende fase gaat begin 2020 in verkoop. Daarna wordt er nog een tweede deelgebied met 90 woningen ontwikkeld. Samen met De Kernen hebben we geïnvesteerd in de architectuur en de stedenbouwkundige opzet. We wilden een kwalitatief goed plan maken. Je ziet bijvoorbeeld niet waar de huurwoningen zitten. Dat is echt het resultaat van de gezamenlijke aanpak. Het plan heeft een dorps karakter met veel groen, kleine blokjes woningen, een dorpse stijl en kronkelende wegen. Die ingrediënten samen zijn de kwaliteit van de wijk. Alle woningen hebben aan de voorzijde een groene haag gekregen. Dat is vastgelegd bij de notaris. Die hagen zorgen voor eenheid en groen in het straatbeeld.”

Eigen waterberging
Er is een compleet watersysteem ontwikkeld met watergangen, wadi’s en afgekoppelde hemelwaterafvoeren. Het doel: regenwater vasthouden in het plan. “Via speciaal ontworpen spuwers in de vorm van een leeuwenkop, wordt het hemelwater van de daken via watertegels in de stoep naar het hemelwaterriool in de straat en de wadi’s geleid”, licht Joffrey toe. “Het lager gelegen Speelse Veld, een buitenspeelplek voor kinderen, fungeert als laatste opslaglocatie bij extreme neerslag. Het systeem werkt en past goed bij het veranderende klimaat. Samen met de gemeente hebben we ons hier hard voor gemaakt.”

‘Flexwonen’
“Tot je tachtigste in dezelfde wijk kunnen blijven wonen, dat wilden we ook faciliteren”, zegt Marco. De flexwoningen van De Kernen hebben een plattegrond met een slaapkamer en een badkamer op de begane grond. Voor mensen die wat ouder zijn is dat een prettige indeling.” Het wordt een flexwoning genoemd, omdat de woning ook aangeboden kan worden aan starters. “We kunnen met deze woningen dus meerdere kanten op”, zegt Marco. “Per fase kijken we naar de behoefte op dat moment.”

Ketensamenwerking met Optio
Alle woningen worden door Van Wanrooij gebouwd met vaste, lokale partners. “In deze vorm van ketensamenwerking maken we meerjarenafspraken”, vertelt Joffrey. “Het voordeel? Iedereen weet waar hij aan toe is en er is continuïteit. Vanuit ons Optio-concept werken we met vaste plattegronden. De installateur kan daardoor gaan prefabriceren, omdat hij weet wat er gemaakt moet worden. Dat versnelt het bouwproces en er zijn minder faalkosten. “Dat zit strak in elkaar hoor”, zegt Marco. “Wij maken ook gebruik van de Optio plattegronden bij onze huurwoningen. Dat geeft ons veel houvast. Je ziet ook echt dat daardoor de bouwtijd kort is. Ook dat is een niet te vergeten kwaliteit.”

‘Je kunt tot je tachtigste in de wijk blijven wonen’

Marco

Het Leeuwse Veld

Aan de zuidkant van het Gelderse Beneden-Leeuwen worden tussen 2012 en 2023 gefaseerd 424 woningen gebouwd. De gebiedsontwikkeling is een samenwerking tussen Woonstichting De Kernen en Van Wanrooij. Beide partijen zitten voor 50% in de grondexploitatie en de opstalontwikkeling. 30% van de woningbouw bestaat uit huurwoningen voor De Kernen. Van de 424 woningen worden komende jaren 94 woningen gebouwd in het naastgelegen Cluster C.