Verkoop en realisatie 500 woningen Rijnvliet in Utrecht kan van start!

De gemeente Utrecht heeft op 14 maart 2017 een overeenkomst gesloten met ontwikkelaars Ovast en Van Wanrooij Projectontwikkeling voor de ontwikkeling en realisatie van ruim 500 koopwoningen in Rijnvliet, Leidsche Rijn. Van Wanrooij en Ovast hebben hierover afspraken gemaakt. Eind 2017 kan worden gestart met de bouw van de eerste woningen in dit plangebied in het zuidoosten van Leidsche Rijn. Van Wanrooij Projectontwikkeling voert de ontwikkeling, verkoop en realisatie uit. Rijnvliet wordt hiermee een groene en waterrijke woonwijk met woningen in alle prijsklassen.

Kees Geldof (wethouder Leidsche Rijn)
"Ik ben heel tevreden met deze overeenkomst. Deze afspraak geeft ook vertrouwen in een verdere afwikkeling van de onderhandelingen met Ovast over de andere bouwclaims in Leidsche Rijn."

Clemie van Wanrooij (directeur Van Wanrooij Projectontwikkeling)
"We zijn blij dat na een lange en intensieve periode van overleg we met ons allen overeenstemming hebben bereikt en vertrouwen op een goede en mooie samenwerking. We zullen de ontwikkeling en realisatie van de woningen voortvarend ter hand nemen."

Start bouw
Van Wanrooij is geen onbekende in Utrecht. In Hoge Weide Leidsche Rijn hebben zij laten zien in tijde van crisis bijzondere projecten aan te durven. Van Wanrooij start dit jaar met de bouw van de eerste woningen in Rijnvliet Zuid, waarna Rijnvliet Midden en Oost gebouwd worden. Ook Bo-Ex start eind dit jaar met de eerste woningen in Rijnvliet Zuid en de Stichting Primair Onderwijs Utrecht (SPOU) start de planontwikkeling van de school in Rijnvliet.

Voedselbos
De gemeente maakt de grond op tijd bouwrijp en is al gestart met het inrichtingsplan voor de hoofdstructuur van de openbare ruimte. Het doel hiervan is om delen van de openbare ruimte zo vroeg mogelijk in te richten volgens de principes van een voedselbos. Dit betekent dat al het groen in Rijnvliet voedsel biedt aan mens en dier. Dit plan is opgesteld met diverse partijen uit de wijk. Het bestemmingsplan Rijnvliet is eind 2016 vastgesteld door de gemeenteraad.

www.thuisinrijnvliet.nl

foto ondertekening, v.l.n.r.: Wim Oostveen (Ovast), Clemie van Van Wanrooij (Van Wanrooij Projectontwikkeling) en Fon Maas (gemeente Utrecht)

  • Foto_winnen_def.jpg
  • Situatiekaart.jpg
  • Earth01 edit.jpg