Uitbreiding bouwproject Huurlingsedam

Huurlingsedam breidt uit. Niet met 150 woningen zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar met 250 woningen. Vandaag tekende wethouder Geert Gerrits een overeenkomst met ontwikkelaar VOF Huurlingsedam. Naar verwachting start de bouw van deze woningen in het najaar van 2022.

Het nieuwe deel, oftewel fase 3, krijgt straks woningen voor bijna elke portemonnee: voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Zo’n 20% wordt sociale huur, 15% woningen van 180.000 euro, 15% woningen van 200.000 euro en de rest vrije sector.

Qua sfeer sluit het nieuwe gedeelte naadloos aan op de bestaande bouw, want ook nu is architect Ashok Bhalotra weer betrokken. De uitstraling wordt gemoedelijk, met verschillende metselstenen, hoogtes, kappen, kleine, hoge lage en lange huizen.

Versnellen
“We zijn blij met deze uitkomst”, zegt wethouder Geert Gerrits van Wonen. “Met de overeenkomst voor 250 extra woningen in Huurlingsedam kunnen we nu echt gaan versnellen. De benodigde onderzoeken voor het bestemmingplan worden inmiddels uitgevoerd. We verwachten dat kort na de zomer van 2022 de schop in de grond kan.”

Kwaliteit staat voorop
“Behalve over het aantal woningen hebben we vooral afspraken gemaakt over de kwaliteit van de nieuwe wijk. Want ook over dertig jaar moet je hier nog goed kunnen wonen. Kwaliteit moet altijd voorop staan. We kiezen bij nieuwbouw zoveel mogelijk voor een gemengd woningbouwprogramma. Een veelzijdige wijk vormt de basis voor een prettige wijk en goede leefbaarheid”, aldus Gerrits.

Afspraken met provincie en rijk
Wijchen en regiogemeenten kampen met een groot woningtekort. Versneld en meer bouwen moet de ergste nood lenigen. Eerder werd daarom de regionale Woondeal gesloten met provincie en rijk. Inmiddels werkt Wijchen naast Huurlingsedam ook aan de ontwikkeling van Wijchen-West. Gezamenlijk dragen deze locaties flink bij aan het versneld oplossen van het lokale woningtekort.

Zienswijze naar voren brengen
Zodra de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan is doorlopen, legt de gemeente het plan ter inzage. Naar verwachting is dat rond de jaarwisseling. Belanghebbenden kunnen dan hun zienswijzen naar voren brengen.