Persbericht: Veel vraag naar nieuwbouw in Rucphen

Bron: Internetbode.nl | Gedifferentieerde woningbouw, dat zijn de plannen voor het woningbouwproject Hofstede in Rucphen. Het totale project biedt ruimte aan zo'n 190 woningen op het perceel gelegen tussen de Kade, Pierestraat en Kerkstraat aan de rand van het dorp. Niet iedereen is het eens met deze plannen. Er loopt momenteel een beroepszaak bij de Raad van State door omwonenden. Projectontwikkelaars belichten hun visie op de komst van deze duurzame wijk.

"Volgens de laatste peilingen zijn er ruim 450 geïnteresseerden voor dit plan. Woningzoekenden uit alle doelgroepen, van starters tot senioren, met inherent belangstelling voor een uiteenlopend woningaanbod, van sociale huurwoningen tot de vrije sector. Het plan biedt woningen uit alle prijsklassen, en dat maakt dit project zo aantrekkelijk", laat projectontwikkelaar Joris Martens van aannemersbedrijf Van Agtmaal uit Oudenbosch weten.

Huurwoningen

Het is de bedoeling dat het plan in twee fases wordt uitgevoerd, waarbij in de eerste fase ruim honderd woningen op de planning staan. "Waarvan 38 sociale huurwoningen, en vijf vrije sector huur", vult Martijn van den Bogaard, van Van Wanrooij Projectontwikkeling, aan. Van Wanrooij ontwikkelt in samenwerking met woningcorporatie Thuisvester. Samen met Somnium Real Estate is Van Wanrooij betrokken bij de totale woningontwikkeling van project Hofstede".

Gasvrij

Ondanks de bezwaren van omwonenden gaan de ontwikkelingen door. Zo is het bestemmingsplan vastgesteld, heeft funderingsonderzoek plaatsgevonden en zijn de vergunningen voor de eerste fase inmiddels aangevraagd. Rijwoningen, twee- onder- een- kap, en acht levensloopbestendige woningen met slaap- en badkamer op de begane grond. De vorm is traditioneel, 2- laags met zadeldak. De woningen worden in baksteen opgetrokken en krijgen antracieten daken. "De woningen worden voorzien van warmtepompen en eventueel zonnepanelen", zo laat projectontwikkelaar Björn Moust van Somnium weten. "De hele wijk wordt gasvrij, en daarmee sluit het project prima aan bij de toekomstige ontwikkelingen waarbij duurzaamheid centraal staat", vult hij aan.

Belevingsbos

Wel moet een stukje bos plaats maken voor woningbouw. Martens hierover: "Het bos, in de volksmond ook wel het Pierebosje genaamd, bestaat vooral uit dennen. Dit stukje natuur is destijds aangelegd als compensatiegroen en heeft dus geen historische waarde. Het stuk natuurcompensatie dat met de kap wordt gerealiseerd bevindt zich tussen de Kerkstraat en de Schijfse Vaartkant. Het wordt een belevingsbos met diverse boomsoorten en een waterretentie. Ingrediënten die naast natuurbeleving, inclusief wandelpad, garant staan voor biodiversiteit".

Ontsluitingswegen

Bij de aanleg van de ontsluitingswegen wordt gebruik gemaakt van het bestaande wegennetwerk. "Aansluitend op de Kerkstraat en Kade. Verkeerstechnisch is dit geheel doorgerekend en past dit in de plannen", blikt de aannemer vooruit. Wethouder Ruimtelijke Ordening, René Lazeroms laat bij navraag weten: "We voorzien geen aanleiding voor nadere maatregelen voor verkeersafwikkeling plan Hofstede. Blijkt daar behoefte aan te ontstaan, dan zullen deze worden afgestemd op de te constateren problemen".

Woonwagenbewoners

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat aan de Noordkant ruimte werd gereserveerd voor huisvesting van woonwagenbewoners. In het vastgestelde bestemmingsplan is deze voorziening geschrapt. Van den Bogaard licht toe: "Hiermee komt een perceel van 1250 m2 vrij, dat wordt ingevuld met reguliere woningbouw". De wethouder bevestigt dit en vult aan: "De woonwagenlocatie aan de Helakkerstraat (bedrijventerrein De Nijverhei, redactie) blijft bestaan. Daarnaast bevinden zich nog woonwagenlocaties in Sprundel, Sint Willebrord en Rucphen".

730 woningzoekenden

De eerste fase plan Hofstede omvat behalve (sociale) huur en koopwoningen ook woningbouw voor de vrije sector, alle doelgroepen worden met dit aanbod bediend. Een laatste project van deze omvang dateert uit het begin van dit decennium. "Het plan Kerkakkers, dat zo'n tien jaar geleden werd gebouwd. Een uitbreiding van deze omvang heeft nadien niet meer plaatsgevonden terwijl de behoefte enorm is", aldus Martens. Waarbij Van den Boogaard aanvult: "Ruim 730 woningzoekenden zijn volgens onze statistieken actief zoekend binnen de grenzen van de gemeente Rucphen".

Raad van State

De projectontwikkelaars kijken positief vooruit naar de uitspraak bij de Raad van State: "Alle procedures hebben we zorgvuldig doorlopen. We hebben voldoende vooronderzoek verricht. We gaan in het vierde kwartaal van dit jaar in verkoop". Voorzichtig willen de projectontwikkelaars een schatting doen: "De eerste oplevering kan dan begin van 2021 plaatsvinden".

Woningbouw

In een reactie laat de gemeente Rucphen weten dat er in de kern Rucphen inderdaad al tien jaar geen sprake meer is geweest van woningbouw op wat grotere schaal. Om de opgelopen achterstand te kunnen wegwerken, is de procedure voor het bestemmingsplan Hofstede. Wethouder René Lazeroms over het bestemmingsplan: "Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 6 november 2018. Tegen dit vaststellingsbesluit is beroep ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan is in werking omdat er geen verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) is ingediend".

Woningbouwmogelijkheden

Over toekomstige projecten tipt Lazeroms: "Het plan Hofstede is het enige plan in deze omvang dat in onze gemeente ontwikkeld wordt. Voor de kern Zegge wordt het plan Zegge Oost voorbereid met ongeveer 65 woningen. Voor Schijf wordt verwacht dat het bestemmingsplan De Berg op 19 juni 2019 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Verder zijn er nog bouwmogelijkheden in St. Willebrord en Sprundel.