Publieke taken afgerond in Casterhoven

Na twintig jaar plannen maken en de realisatie van ongeveer 450 woningen, komt er een einde aan de officiële samenwerking tussen VOF Kesteren-Zuid (partners Van Wanrooij Projectontwikkeling en Van Grootheest Projekten) en de gemeente Neder-Betuwe. De samenwerking was erop gericht om in Kesteren de nieuwe woonwijk Casterhoven met zo’n 600 woningen in alle segmenten, te realiseren. Vanaf 1 november is de overeenkomst van kracht waardoor de gemeente niet langer aandeelhouder is en het risico volledig bij de beide marktpartijen komt te liggen om Casterhoven in de komende jaren volledig af te ronden.

Lastig begin
De omstandigheden bij de start van Casterhoven waren niet optimaal. In de crisisjaren van 2008 tot 2015 hebben VOF Kesteren-Zuid en de gemeente Neder-Betuwe de financiële risico’s in goede onderlinge afstemming geregeld. Daardoor kon ondanks de malaise tijdens de crisisjaren worden doorgebouwd. Met de huidige wijk als resultaat. Niet eerder ging in de gemeente Neder-Betuwe de schop de grond in voor zo’n groot en langdurig nieuwbouwproject. Nu nagenoeg alle publieke taken in Casterhoven zijn uitgevoerd, is het moment daar voor de gemeente om zich terug te trekken uit de risicodragende samenwerking en grondexploitatie. Hierover zijn afspraken gemaakt met de marktpartijen van VOF Kesteren-Zuid.

Voorspoedige ontwikkeling
De eerste honderd van in geplande zeshonderd woningen, werden in de periode 2012 – 2015 opgeleverd. Na 2015 kwam Casterhoven in een stroomversnelling terecht. 350 Woningen, een nieuwe vestiging van scholengemeenschap de Pantarijn en een bedrijfslocatie, zijn in die periode gerealiseerd. Na het benodigde grondwerk zijn we in de zomer van 2021 begonnen met het bouwrijp maken van de laatste fase ten westen van de Hoofdstraat. In december 2021 start de verkoop van de volgende fase, bestaande uit vijftig woningen. Over enkele jaren zal heel Casterhoven zijn afgerond. Daartoe moeten nog 130 woningen worden gerealiseerd.

Voor een overzicht van de typen woningen zie de website www.casterhoven.nl.

  • Wethouder Marien de Klein, verantwoordelijk voor Casterhoven:
    “Het grootste nieuwbouwproject uit de geschiedenis van onze gemeente is uiteindelijk op z’n pootjes terecht gekomen. Jarenlang overheerste een financieel risico, maar nu is Kesteren een mooie wijk rijker en houdt de gemeente er nog wat aan over!”
  • John van Wanrooij en Henk Leenhouts van de marktpartijen in VOF Kesteren-Zuid.
    “Wij zijn blij en trots dat de laatste fase van Casterhoven nu wordt afgerond. Er is een mooie en diverse wijk ontstaan, waarin onze kopers prettig wonen en een goed thuis hebben gevonden. Het roer rechthouden in crisistijd en de goede onderlinge samenwerking, werpen uiteindelijk hun vruchten af”.

(Voor)inschrijven voor de woningen in fase 17 kan nog tot 11 november 17:00 uur via www.casterhoven.nl.