Ondertekening Manifest Klimaatadaptatie Altena

Vrijdagmiddag 15 oktober ondertekende Van Wanrooij Projectontwikkeling het Manifest Klimaatadaptatie van de Gemeente Altena. Samen met 12 andere partijen spreken we hiermee af om samen te werken aan een klimaatbestendig en waterrobuust Altena in 2050.

Door klimaatverandering wordt het natter, warmer en droger, en neemt de kans op overstromingen toe. Ook Altena is kwetsbaar. Alle betrokken partijen willen ervoor zorgen dat Altena ook in de toekomst een mooi en leefbaar gebied is. Deze partijen nemen het voortouw maar nodigen iedereen uit om mee te doen.

 

Klimaatadaptatiestrategie
De klimaatadaptatiestrategie geeft aan hoe Altena op de korte en lange termijn gaat werken aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Kortom, bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Het afgelopen jaar hebben de gemeente en Waterschap Rivierenland samen met de overige betrokken partijen hard gewerkt om een breed gedragen strategie te ontwikkelen. Een strategie waar niet alleen overheden achter staan, maar ook andere partijen die actief zijn op dit terrein, zoals Brabants Landschap, ZLTO, Ondernemershuis Altena, Woonstichting Land van Altena en ontwikkelaars, waaronder Van Wanrooij.

5 bouwstenen
De klimaatadaptatiestrategie bevat 5 bouwstenen om te komen tot een klimaatbestendige inrichting van Altena in 2050:

  • Bebouwde omgeving – we nemen maatregelen in de dorpen om ons voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering;
  • Inwoners en ondernemers – we betrekken inwoners en ondernemers bij het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving;
  • Landelijk gebied – samen zorgen we voor een klimaatrobuuste inrichting van de polder met kansen voor landbouw, natuur en recreatie;
  • Het goede voorbeeld - gemeente en waterschap maken klimaatadaptief handelen het nieuwe normaal;
  • Organisatie, financiering en regels – we zorgen dat het goed geregeld is.

De strategie wordt in de komende tijd verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda waarbij deze wordt vertaald naar concrete uitvoeringsmogelijkheden. Het manifest werd ondertekend op Fort Giessen. Namens Van Wanrooij Projectontwikkeling ondertekende projectontwikkelaar Frank Kremer het manifest.