Doorpakken in Helmond

De gemeente Helmond en Van Wanrooij kennen een vruchtbare samenwerking als het gaat om het toevoegen van nieuwbouw. Zo heeft Van Wanrooij een grote rol gespeeld in de  gebiedsontwikkelingen Suytkade en Brandevoort. In goede tijden, maar ook in mindere tijden. “Als je door wil pakken, heb je een partner nodig die hetzelfde voor ogen heeft”, pleiten projectmanagers Renske Proost en Maartje Cox-Keijsers.

Groei
Helmond zit in de lift. De stad heeft ambities om naar 100.000 inwoners te groeien en een regionale functie te vervullen. De wijken Brandevoort en Suytkade dragen daaraan bij. De groei van de stad is al jaren geleden ingezet, maar er is nog altijd behoefte aan zo’n 10.000 extra woningen. “We zitten in een versnellingsopgave”, zegt Renske. “We voegen continu nieuw woning- en voorzieningenaanbod toe aan de stad. Onze nieuwe inwoners zijn bij keuzes rond wonen, werken en recreëren vooral gericht op de regio. Daar passen we het aanbod goed op aan."

Tegen de stroom in
Dat wordt bijvoorbeeld in Suytkade gedaan, een herbestemming van industrieterrein naar een wijk met wonen, werken en recreëren in het centrum van Helmond. Hier worden zo’n 1.000 woningen gebouwd. Renske: “Als gemeente hebben we de regie hier volledig in handen. Er ligt een duidelijke centrumvisie onder het plan en gefaseerd geven we samen met ontwikkelaars vorm aan een nieuwe stadswijk. Tijdens de financiële crisis, zo’n tien jaar geleden, lag de ontwikkeling helemaal stil. Met de komst van Van Wanrooij kregen we een partij aan boord die wilde bouwen. Ze waren in staat om, volledig tegen de stroom in, de eerste woningen te verkopen. Met dat eerste project hebben we een kwaliteitsstandaard neergezet waar we nog steeds de vruchten van plukken. Hoe anders dan toen, zit Suytkade nu in een stroomversnelling. De woningen zijn niet aan te slepen.”

“We zitten in een versnellingsopgave”

Renske Proost,werkt bij Gemeente Helmond als projectmanager Suytkade

20 jaar Vinex
Waar Suytkade nog een ‘jonge’ wijk in ontwikkeling is, wonen de eerste bewoners van Brandevoort al zo’n 20 jaar in de wijk. “Dat is bizar hè?”, zegt Maartje. “We vierden onlangs een 25-jarige reünie met de grondleggers van Brandevoort. Zo lang zijn we al met deze gebiedsontwikkeling bezig. Niet gek ook, want het gaat om een groot gebied met ruim 6.000 woningen. We zien dat veel bewoners blijven doorstromen in de wijk. Brandevoort zit in hun hart en het is er met alle voorzieningen gewoon heel fjn wonen. De ontwikkeling heeft uiteraard ook pieken en dalen gekend. Het laatste deelplan is nu in ontwikkeling en er wordt nog stevig doorgebouwd. Dit deelplan in het noorden, Brainport Smart District, wordt een zeer innovatieve wijk met 2.600 woningen, waarvan 500 tijdelijke woningen.”

Het Brandevoort gevoel
Van Wanrooij heeft in Brandevoort verschillende deelgebieden gebouwd. Maartje kan zich nog goed herinneren dat Van Wanrooij een tender won in het deelplan Stepekolk. “We stelden toen, naast alle randvoorwaarden van de tender, de vraag; ‘Wat is nou dat typische Brandevoort gevoel’? Dat is een gevoel dat je bijna niet kunt meten. Dat moet je zien en ervaren. Van Wanrooij had een plan gevisualiseerd waar dat gevoel en de sfeer perfect werd gevisualiseerd. Daarmee was de keuze voor het plan snel gemaakt. Het mooie vind ik dat het plan in de verdere ontwikkeling ongewijzigd is gebleven. Er is gebouwd wat er is beloofd. Als je nu door de wijk loopt, dan ervaar je dat Brandevoort gevoel zoals destijds bedacht is. Daar zijn de bewoners, maar ook wij als gemeente, erg trots op.”

“Van Wanrooij is gewoon een toegankelijk bedrijf”

Renske

Korte lijntjes
Dat de plannen van Van Wanrooij goed uit de verf komen, heeft volgens Renske te maken met een laagdrempelige communicatie. “Van Wanrooij is gewoon een toegankelijk bedrijf. De lijntjes zijn kort en dat maakt dat we snel kunnen handelen. Als we iets met elkaar afspreken, dan gebeurt het ook gewoon. We zijn niet aan het strijden en beknibbelen. In Suytkade zetten we een bepaalde kwaliteit en sfeer neer. Van Wanrooij begrijpt dat. We willen allebei mooie, kwalitatieve woningen bouwen met de beste ruimtelijke kwaliteiten. Er wordt niet weggelopen voor een hoge ambitie. Dat is bewonderenswaardig.” Datzelfde geldt voor Brandevoort, vertelt Maartje. “Brandevoort kent hoge kwaliteitseisen. Het moet gewoon goed zijn. Er worden weinig concessies gedaan. Van Wanrooij gaat daar met respect mee om. Ze stellen de uitgangspunten nooit ter discussie. Er wordt door Van Wanrooij gefocust op waar de consument behoefte aan heeft. Door dat vroeg en goed in de plannen te combineren met de kwaliteitseisen, pakt dat doorgaans heel goed uit. We kunnen daardoor sneller vooruit en dat is gewoon fijn.”

Uitdagingen
De gebiedsontwikkelingen verlopen voorspoedig, maar er liggen altijd uitdagingen op de loer. “De plannen moeten haalbaar blijven”, zegt Renske. “We stellen steeds aanvullende eisen aan duurzaam bouwen, natuurinclusiviteit en klimaatoplossingen. Dat moet ook, want dat zijn belangrijke thema’s. Alleen willen we ook betaalbare woningen bouwen. Stijgende bouw- en grondkosten helpen daar niet bij, maar dat is wel de realiteit. Door standaardisatie kan Van Wanrooij woonproducten herhalen en wordt de kostprijs verlaagd. Maar inmiddels lopen de grond- en bouwkosten hard op. Dan komt er spanning op wat we willen bereiken en wat daadwerkelijk kan. Van Wanrooij weet dat ook en denkt daarin goed mee.” Binnen de spelregels zoeken we naar oplossingen om de woningen betaalbaar te houden én om snelheid te maken. Dat proces is een ‘rocky road’ die we met de gemeente Helmond goed berijden.