Definitieve komst Jumbo naar Boekel

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling en Jumbo supermarkten hebben een overeenkomst bereikt over de vestiging van een Jumbo-supermarkt in de Zuidwand. Met de definitieve komst van Jumbo is de locatie van de supermarkt in het plan ingevuld.

Vaart maken na positieve uitspraak Raad van State

Door de positieve uitspraak van de Raad van State afgelopen juni kan er vaart worden gemaakt met het project. De Zuidwand wordt het nieuwe winkelhart van Boekel. In die nieuwe wand is plaats voor circa 4600 m2 detailhandel en 62 appartementen. De detailhandel bestaat naast één grote supermarkt uit meerdere (dag-)winkelbedrijven. Afhankelijk van de aan te trekken ondernemers worden dat zo’n zes tot tien dagwinkels. Daar zitten naar verwachting ook een slager, bakker en groenteboer bij. Ook  is Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling in overleg met een aantal grootwinkelbedrijven.

Planning

De verwerving van fase 1 verloopt voortvarend  en in december zal de gemeenteraad van Boekel zich buigen over het opstarten van de onteigeningsprocedure voor het overige benodigd vastgoed. Eind van dit jaar worden daarnaast de benodigde vergunningen aangevraagd voor de start van Fase 1 (deel nabij de rotonde). Afhankelijk van de bezwaar- en onteigeningsprocedure kan medio 2023 begonnen worden met de sloop. Dat is ook het moment dat er tijdelijke aanpassingen aan het plein worden gedaan zodat de sloop én bouw in goede banen kunnen worden geleid. Medio 2024 kunnen bij een voorspoedig verloop de eerste winkels dan hun deuren openen en de eerste appartementen worden bewoond.