Van Wanrooij werkt met digitaal bouwdossier 'Volg je Woning'

Interview door Miranca van der Tol (Volg je Woning) met Ilse Scholtes (Van Wanrooij)

Volgjewoning.nl biedt kopers van een nieuwbouwhuis een persoonlijk bouwdossier. Hierin staan belangrijke stukken zoals offertes en opdrachtbevestigingen. Gebruikers worden automatisch geattendeerd op aankomende deadlines. Daarnaast kan de kopersbegeleider van het project goed zicht houden op de voortgang en zijn alle betrokken partijen op de hoogte van alle relevante informatie. Nadat Van Wanrooij zich georiënteerd had om zelf een vergelijkend platform te ontwikkelen, kwamen ze in aanraking met de praktijkgerichte kennis van Volgjewoning.nl.

Flexibele basis
Van Wanrooij is een van de grootste samenwerkingen van Volgjewoning.nl. Het team van Volg je Woning was dan ook ontzettend benieuwd naar de manier waarop Van Wanrooij Volgjewoning.nl ziet en spraken met Ilse Scholtes, bedrijfskundige bij Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling. Ilse: "Dit platform biedt ons een flexibele basis, maar daarnaast hebben we ook de bereidheid om in samenwerking eigen functionaliteiten te ontwikkelen. We hadden zelf een goed beeld van welke functies we extra wilden. Samen met Volgjewoning.nl hebben we dit in planning gezet en tot uitvoer gebracht."

Wat is de kracht van Van Wanrooij en welke rol speelt Volgjewoning.nl hierbij?
Ilse: "Het succes van Van Wanrooij zit onder andere in de gevarieerde ontwikkelportefeuille, de focus op (woning) ontwikkelingen vanuit ons Optio concept, slimme online marketing, het continu streven naar efficiëntie en uiteraard optimale klantbeleving en klanttevredenheid. Deze tevredenheid realiseren wij door in te spelen op de behoeftes van de consument. Een goed voorbeeld hiervan is dus Volgjewoning.nl: je eigen digitale dossier van je woning." In samenwerking met Volgjewoning.nl heeft het bedrijf veel verschillende monitoring- en rapportagetools toegevoegd, zodat deadlines duidelijker zichtbaar zijn en betere sturing mogelijk is.

Wat zijn de sterke en zwakke punten van Volgjewoning.nl? 
"Het sterke punt van Volgjewoning.nl is de flexibiliteit van het pakket", zegt Ilse. "Het is mogelijk het dossier te laten aansluiten op je eigen proces en het in te delen op jouw eigen manier." Van Wanrooij is op dit moment dan ook bezig met het ontwikkelen van diverse koppelingen naar andere pakketten. De openheid van het systeem is dan ook absoluut een pré en hoort bij deze tijd". Daarentegen geeft Ilse aan dat de ontwikkelagenda van Volgjewoning.nl en Van Wanrooij niet altijd met elkaar matchen. "Wij zijn een ambitieus bedrijf en maken graag voortgang, soms willen we snellere stappen maken dan mogelijk zijn binnen een bepaalde tijd."

Hoe zien jullie de toekomst met digitalisering?
Ilse: "Naar ons inzien wordt dit alleen maar belangrijker. Vandaar ook dat we de openheid van het systeem als prioriteit hebben gesteld; we zullen steeds meer systemen aan elkaar koppelen". Ilse noemt klantinformatie als voorbeeld. Dit zou voor iedereen beschikbaar moeten zijn, maar wel uitsluitend de info die behoort tot iemands functie. "Om dit te realiseren zijn slimme koppelingen vereist." Echter zit Ilse hier niet over in. "Het laagdrempelige contact en het praktische meedenken zijn zeker een speerpunt en maken de samenwerking met Volgjewoning.nl prettig. Bij hen is er altijd ruimte voor opbouwend meedenken, zélfs wanneer de onderwerpen zich op het randgebied begeven van de software."