Familiebedrijf Van Wanrooij in top 5 woningontwikkelaars

Na moeilijke jaren op de woningmarkt is het tij inmiddels weer duidelijk gekeerd. In 2015 werden 30% meer nieuwbouwwoningen verkocht dan het jaar ervoor. Van Wanrooij verkocht in 2015 bijna 1100 nieuwbouwwoningen aan particulieren en zit hiermee in de top 5 van grote woningontwikkelaars; een bijzondere plek voor een familiebedrijf tussen ontwikkelaars als BPD, AM, TBI en Heijmans.

Onderzoek PropertyNL
Voor het jaarlijkse onderzoek naar woningverkopen in Nederland heeft PropertyNL de cijfers van 33 partijen vergeleken; zowel onafhankelijke ontwikkelaars en bouwondernemingen als ontwikkelende beleggers. Er is gekeken naar het aantal verkochte woningen in 2015 uitgesplitst naar koopwoningen voor de particuliere markt en beleggershuurwoningen.

Familiebedrijf in top 5
In de totale lijst van verkochte woningen staat Van Wanrooij in de top 10. Laat je de beleggerswoningen buiten beschouwing en kijk je alleen naar particuliere koopwoningen, dan staat Van Wanrooij zelfs op plek 5. Het toont aan dat het op de juiste manier inzetten van vakmanschap, creativiteit, klantgerichte innovaties en kennis van de regionale markten ervoor zorgt dat je je als middelgroot familiebedrijf kunt meten met de landelijk opererende collega’s. Een resultaat waar we trots op zijn.

Vraag en aanbod
"De komende 25 jaar komen er in Nederland nog minimaal ruim een miljoen nieuwe huishoudens bij. De eerste vijf jaar gaat het zelfs jaarlijks om 70.000 nieuwe huishoudens. [...] Die groei vergt investeringen in nieuwe woningen. Het dilemma is waar de gewenste huizen gebouwd moeten worden. [...] Meer plannen, meer tenders, meer locaties en meer transformaties: dat is de opgave waar de marktpartijen en overheden voor staan." (bron: PropertyNL)

Nieuw beleid
Voor het huidige jaar verwacht Van Wanrooij dat de positieve marktontwikkelingen doorzetten. Wel voorziet Van Wanrooij dat de komende jaren de verhouding tussen de groeiende vraag naar woningen en geschikte ontwikkellocaties uit balans raakt. Al vele jaren is het huisvestingsvraagstuk op de politieke agenda onderbelicht gebleven. Nu de vraag naar woningen in een versnelling is gekomen, wordt de boeggolf van geschikt woningaanbod snel ingehaald. Het is tijd om de lokale en regionale woonvisies versneld te actualiseren en hierop actueel en flexibel beleid te maken.   • Prop01.jpg
  • prop02.jpg
  • DSC_0469 lr.jpg
  • _EZ12345 lr.jpg
  • AI_vogelvlucht.jpg (1)
  • iphone6.png
  • TKN_dollhouse02.jpg
  • Wan_Div_23_web.jpg (2)