Optimaal Bouwen: nieuwe werkmethode halveert de bouwtijd

Van Wanrooij Bouwbedrijf werkt met een nieuwe, efficiente werkmethode waarmee het bouwproces drastisch wordt verkort. Wij hebben deze werkwijze Optimaal Bouwen genoemd.

Bouwtijd gehalveerd
Door de uitvoering van bouwprojecten op een andere wijze te organiseren met een uitgekiende planningsstrategie is een spectaculaire verkorting van de bouwtijd haalbaar. Vanzelfsprekend met behoud van onze stelregel: géén ‘opleverpunten’. Snelheid en kwaliteit gaan dus hand in hand. 

De eerste pilots zijn inmiddels succesvol gerealiseerd volgens deze slimme en nieuwe werkmethode. De bouwtijd halveert ongeveer; van ca. 9 maanden naar ca. 4 maanden. En dat is natuurlijk voor de koper van een nieuwbouwhuis zeer goed nieuws! 

Huis voor huis
Optimaal Bouwen houdt in dat we niet eerst voor alle huizen de fundering leggen en daarna voor alle huizen de begane grond vloer aanbrengen, enzovoort. Het nadeel hiervan is namelijk dat huis 1 (en 2 en 3) dan steeds een tijdlang stil ligt voordat we met de volgende bouwfase verder gaan. Wij werken nu huis voor huis danwel blok voor blok af, van fundering tot dak tot oplevering. Het voordeel hiervan is dat er constant aan ieder huis wordt gewerkt en dat je minder lang materialen op voorraad hoeft te hebben. 

Simultaan werken aan verschillende fasen in het bouwproces leidt er ook toe dat meerdere disciplines tegelijkertijd in de woning aanwezig zijn. Ploegen werken daardoor beter en intensiever met elkaar samen. Eventuele afstemmingsproblemen komen hierdoor eerder aan het licht en worden in een vroeg stadium opgelost.

Winst op alle fronten
Met Optimaal Bouwen bereiken we winst op alle fronten: meer samenwerking en interactie tussen alle bouwdisciplines, minder verspilling en faalkosten, een aanzienlijke verkorting van de bouwtijd en lagere kosten over de hele linie. Kortom: Met Optimaal Bouwen kunnen we meer projecten in minder tijd managen en met meer zekerheid een (nog) beter resultaat behalen.

We gaan deze bouwmethode langzaam uitrollen over alle bouwprojecten die door Van Wanrooij Bouwbedrijf worden uitgevoerd.

  • OptBouwen01.jpg
  • Verkaveling.jpg
  • bouw01.jpg
  • OptBouwen02.jpg
  • DSC00175.JPG